Frister og linker

Hamar Regnskap og Økonomi AS

Viktige frister:

Mva: 10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember.

Terminoppgave – aga og forskudds-trekk: 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 

15. september, 15. november.

A-melding: 5. i hver måned.

Årsregnskap for aksjeselskap : 31. juli.

Likningspapirer for næringsdrivende: 31. mai.

Frister og linker - Hamar Regnskap og Økonomi AS